Aanpak

Aanpak

 

Je kunt vrijblijvend contact met mij opnemen voor vragen of om een afpraak voor een intakegesprek te maken. Het intakegesprek vindt bij voorkeur plaats met ouders en kind, in overleg kan dit ook alleen met de ouders. Voorwaarde voor de start van een coaching traject is openheid van alle betrokken partijen. Tijdens dit gesprek stellen we de hulpvraag en het doel vast en bespreken hoe we hier aan gaan werken. Deze afspraken worden in een plan vastgelegd.

 

Tijdens de vervolgsessies werk ik alleen met het kind, maar wanneer nodig, kunnen de ouders hierbij uitgenodigd worden. De hulpvraag van het kind is altijd het uitgangspunt. Vaak zijn vijf sessies voldoende. Hierna plannen we een evaluatie en kijken we terug of het doel is behaald en of er een vervolgtraject nodig is. Mocht er tijdens de coaching sessies blijken dat er andere gespecialiseerde hulp nodig is, zal ik de ouders doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een arts, psycholoog of andere therapeut.

 

Ieder kind is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Afhankelijk van de hulpvraag, belevingswereld en persoonlijkheid van het kind biedt Sien verschillende werkwijzen en technieken aan zoals: creatieve werkvormen, rollenspellen, geweldloze communicatie, systemisch werken, lichaamsgericht werken, gespreksvaardigheden, tools uit NLP en cognitieve gedragstherapie en diverse spellen.

Social Media

 

info@siencoaching.nl

06-13324164

Neem gerust contact op: