Kinder- & jongerencoaching

Kinder & Jongerencoaching, wat & wie?

 

Sien Kinder en Jongerencoaching is er voor kinderen (en hun ouders) die om wat voor reden dan ook niet lekker in hun vel zitten en daardoor soms vast lopen in hun ontwikkeling. Sien coacht kinderen en jongeren van acht tot achttien jaar. Kindercoaching is een laagdrempelige en kortdurende vorm van hulpverlening en doorverwijzing van een huisarts is niet nodig.

 

Sien begeleidt kinderen en jongeren en hun ouders bij o.a:

- sociale vaardigheden

- sociaal emotionele problemen

- weerbaarheid

- rouwverwerking

- echtscheidingsituaties

 

Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing. We gaan kwaliteiten, talenten en mogelijkheden ontdekken. Zo bouwt een kind aan zijn/haar zelfvertrouwen en doet het zelfkennis op. Kinderen ontdekken dat ze veel meer in zich hebben dan ze zelf dachten. De kracht van coaching is dat alle oplossingen en antwoorden in een kind zelf zitten. Sien helpt het kind hier bewust van te worden, volgt hen tijdens deze zoektocht en sluit aan bij hun belevingswereld. Daarbij geef ik ze een steuntje in de rug om stappen te zetten.

 

* Voor zestien jaar of ouder geldt:

je mag zonder toestemming van je ouders contact met mij opnemen.

 

* Iedere woensdagochtend, van 8.30 tot 10.00 uur, is er gelegenheid om binnen te lopen voor vragen en/of informatie.

 

"Als kindercoach kijk ik mee vanuit het kind en stimuleer hem of haar bovenal om zélf de oplossing te vinden."

 

info@siencoaching.nl

06-13324164

Neem gerust contact op:

Social Media